Under det senaste året har Mönsterverket koncentrerat sig på att inreda de offentliga miljöerna på det nybyggda Textile Fashion Center (TFC) i Borås. Uppdragsgivaren är det kommunalägda BSTF AB (Borås Textile Fashion Center AB) och uppdraget innebar att skapa ett helhetskoncept samt även designa informationsdisken/receptionen och inredningskoncepten för de allmänna ytorna på TFCs plan 1 och 2 med tillhörande konferensrum och kontor. Till uppdraget hör också textilier till hörsalarna. Allt har i dagsläget inte förverkligats och det är ovisst om allt kommer att genomföras men här visas delar av helhetskonceptet så som Mönsterverket har designat det. Överst ses en övergripande mood board som visuellt förmedlar känsla och färgsättning som har eftersträvats genom hela projektet.

Färgkarta inredning Textile Fashion Center
Textile Fashion Center
Stora Hörsalsfoajén Kollage Textile Fashion Center
Stora Hörsalsfoajén planritning Textile Fashion Center

Ledorden för projektet är mötesplats, kreativitet och textil. Med andra ord ett projekt som passar Mönsterverket utmärkt! Utifrån ledorden utarbetades tre teman för att sätta ramar på helhetskonceptet. Temana är robust/industriellt, futuristiskt och klassiskt/publikfriande. Färgschemat har sin grund i BSTFs grafiska profil samt husets färgskala med tillägg av ett antal toner i klara färger med sin motsvarighet i pastell. Syftet med en så pass stor färgskala tillsammans med tre ganska vida teman är att behålla variationsrikedomen inom konceptets ramar. Variationerna gör miljöerna intressanta var och en för sig utan att äventyra ett sammanhållet helhetsintryck.

Stora Hörsalsfoajén bord Textile Fashion Center
Stora Hörsalsfoajén Kollage Textile Fashion Center
Entré 2 Planritning Textile Fashion Center
Entré 2 Textile Fashion Center Puffar kollage

 

Tygprover puff Textile Fashion Center
Puff metall stomme entré 2 Textile Fashion Center
Kontor Kollage Textile Fashion Center AB
Kontor Textile Fashion Center AB
Kontor Textile Fashion Center AB
Kontor Textile Fashion Center AB
Kontor Kollage Textile Fashion Center AB