Statistik är Mönsterverkets inredningskoncept för Drivhusets kontorslokaler i Borås. Under våren 2012 utformade Mönsterverket en specifik miljö för entreprenörer, personal och besökare att trivas i och inspireras av. En mötesplats, ett väntrum, en lounge att ta en kaffe i tillsammans med sina kollegor – rummet har fått många användningsområden sedan Mönsterverkets koncept Statistik kom på plats. Statistik består av Mönsterverkets mönster Liten Låda, Stor Låda och Rand samt en komplett inredning med mattor, möbler, belysning och andra utsmyckningsdetaljer.
Foto: Mönsterverket

Statistik
Statistik
Statistik
Statistik

 

Statistik
Statistik
Statistik
Statistik

Konceptet Statistik började som ett mindre projekt för att ge Drivhusets lokaler i Borås en personlig prägel. Mönsterverket fick fria händer men en stram budget. Med enkla medel som färg, tuschpenna och MDF-skivor gjordes tre funktionella väggutsmyckningar. Inspirationen är hämtad från Drivhusets sätt att arbeta med statistik och siffror i deras marknadsföring. Namnen på alla de företag som Drivhuset i Borås har hjälpt under åren översatte MV till en tavla som Drivhuset kan fylla på efterhand som de hjälper fler företag. Namnlistan omvandlade MV till ett randmönster som användes i utformningen av en anslagstavla med magnetiska ränder samt en inramning runt projiceringsytan i föreläsningssalen. Efter färdigställandet av dessa utsmyckningar utökades uppdraget och inredningskonceptet Statistik kunde ta form. Foto: Mönsterverket

Statistik
Statistik
Statistik
Statistik