Till 2011 års upplaga av designveckan i Milano designade Mönsterverket Textilhögskolans utställningskoncept. Utställningen hölls i nordöstra Milano i området Lambrate, ett område som varje år under designveckan förvandlas till det spännande Ventura Lambrate. I Textilhögskolans monter skulle projekt uppvisas som representerade skolans olika kompetensområden. Svårigheten med att få de olikartade projekten att höra ihop löste MV genom att designa en målad form på golvet till varje utställningsobjekt. Varje målad form är en tolkning av ett avtryck som om objektet hade doppats i färg och släpats runt. De målade ytorna utformade en unik scen och framhävde objektets form samtidigt som de band ihop monterns helhetsuttryck. Mönsterverket designade också utställningens grafiska profil. Foto: Mönsterverket

Like Textile
Like Textile
Like Textile
Like Textile
Like Textile
Like Textile
Like Textile