Ingrid Persson och Eva Holfve genomförde tillsammans examensarbetet Form, Rum, Mönster för kandidatexamen i Textildesign på Textilhögskolan i Borås. Form, Rum, Mönster är ett undersökande arbete om hur Textildesign kan användas i förhållande till ett möblerat rum och hur mönster och form samverkar. På bilderna syns rummets tre vyer som ger exempel på hur former förändras beroende på mönstersättning, perception och perspektiv. Genom att flytta sig mellan vyerna förändras rummets karaktär. Form, Rum, Mönster sponsrades av Beijer Bygg, Flügger Färg, Myrorna och Hedlunds måleri i Borås. Projektet ställdes ut på Textilmuseet i Borås sommaren 2010 och på Röhsska museet i Göteborg hösten 2010. Foto: Mönsterverket. Se Form, Rum, Mönster som film, klicka här.

Form, Rum, Mönster
Form, Rum, Mönster
Form, Rum, Mönster
Form, Rum, Mönster