Till den stora hörsalen, kallad Westindien, i Textile Fashion Center i Borås har vi designat ett draperi som mäter ungefär 17 x 6 m. Westindien används till föreläsningar, konferenser och studentpresentationer. Mönsterverkets ridå ger den stora hörsalen dess karaktär samtidigt som den fungerar som bakgrund till talaren. Ridåns design utgörs bland annat av två fiktiva ljuskäglor som drar åskådarnas blick mot mitten. Den näst intill vita mittdelen av ridån utgör en neutral bakgrund för talaren. Mönstret är digitaltryckt på en kraftig sammet, anpassad för offentlig miljö. Foto: Mönsterverket

Westindiens draperi TFC Mönsterverket
Westindiens draperi TFC Mönsterverket
Westindiens draperi TFC Mönsterverket
Westindiens draperi TFC Mönsterverket
Westindiens draperi TFC Mönsterverket